“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดี ‘ฮัสซัน รูฮานี’ นั่งปธน.อิหร่าน เป็นสมัยที่ 2

199

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดี “ฮัสซัน รูฮานี”นั่งประธานาธิบดีอิหร่านเป็นสมัยที่ 2

วันนี้(6มิ.ย.2560) ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายฮัสซัน รูฮานี (Dr.Hassan Rouhani) ในโอกาสได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ดังนี้

ในโอกาสที่ผ่านได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณัฐอิสลามอิหร่านเป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความวัฒนาไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวอิหร่าน

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ขอขอบคุณ TNN24