“วงศ์วานซะอูด” ไม่ได้แข็งแกร่งมากไปกว่า “วงศ์วานของฟาโรห์”

189

Alalamสถาบันการศึกษาศาสนาแห่งเมืองกุม ในแถลงการณ์ได้แสดงความเสียใจต่อการเป็นชะฮีดของชาวเมืองอัลอะวามียะฮ์ของซาอุดิอาระเบียจำนวนหนึ่งโดยน้ำมือกองกำลังของราชวงศ์ซะอูด พร้อมกับกล่าวย้ำว่า วงศ์วานซะอูดไม่ได้แข็งแกร่ง มั่งคั่งและกว้างขวางไปกว่าวงศ์วานของฟาโรห์ที่ได้ประสบกับการลงโทษของพระผู้เป็นเจ้า

ในคำแถลงการณ์ของสถาบันการศึกษาศาสนาแห่งเมืองกุม ได้ย้ำว่า ไม่มีเหตุผลใดที่จะสามารถอธิบายถึงการโจมตีครั้งนี้ได้ และการกระทำต่างๆ เยี่ยงอาชญากรนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความเป็นเผด็จการ ความก้าวร้าวและการกดขี่ของราชวงศ์ซะอูดที่ได้รับการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกา ในการบริหารปกครองดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งสอง (มักกะฮ์และมะดีนะฮ์)

ในแถลงการณ์นี้ได้กล่าวว่า แน่นอนว่า การทำลายมัสยิด อาคารบ้านเรือนทั้งหลาย และการทำให้ประชาชนชาวเมืองต้องหลบหนีเนื่องจากความหวาดกลัวนั้น เป็นส่วนหนึ่งจากอาชญากรรมที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาการลงโทษอย่างรุนแรงไว้ต่อบรรดาผู้กระทำมัน

สถาบันการศึกษาศาสนาแห่งเมืองกุม ได้กล่าวว่า วงศ์วานซะอูดไม่ได้แข็งแกร่ง มั่งคั่งและกว้างขวางไปกว่าวงศ์วานของฟาโรห์ (ฟิรเอาน์) ที่ได้ประสบกับการลงโทษของพระผู้เป็นเจ้า

ในอีกส่วนหนึ่งของแถลงการณ์ได้กล่าวว่า เช่นเดียวกับที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงทำให้บรรดาผู้อ่อนแอผู้ถูกกดขี่ (มุสตัฎอะฟีน)ได้รอดพ้นจากการถูกละเมิดของฟาโรห์ (ฟิรเอาน์) และได้ทำให้เขาพบกับความพินาศ พระองค์ก็จะทรงทำให้บรรดาผู้อ่อนแอผู้ถูกกดขี่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสอง (ฮะรอมัยน์) รอดพ้นเช่นกัน และพระองค์จะทรงทำลายบรรดาผู้ก่อการละเมิด

ในช่วงท้ายของแถลงการณ์ สถาบันการศึกษาศาสนาแห่งเมืองกุม ได้ประณามการก่ออาชญากรรมต่างๆ ของราชวงศ์ซะอูด ในการทำลายมัสยิดต่างๆ และบ้านเรือนของพลเมืองและการขับไล่ประชาชนออกจากสถานที่พำนักอาศัยของพวกเขา และได้เรียกร้องให้บรรดานักวิชาการของประชาชาติอิสลาม บรรดาองค์กรศาสนา ประชาคมระหว่างประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรสิทธิมนุษยชนทั้งหมดแสดงจุดยืนที่เด็ดขาดในการประณามอาชญากรรมเหล่านี้ นอกจากนี้สถาบันการศึกษาศาสนาแห่งเมืองกุมยังเรียกร้องให้ชาวเมืองอัลอะวามียะฮ์มีความอดทนและยืนหยัดอย่างมั่นคง