ผู้รู้ปากีสถาน 31 คน ชี้ การระเบิดพลีชีพเป็นสิ่งต้องห้าม

340

นักวิชาการศาสนาอิสลามปากีสถาน 31 คนรวมตัวกันเพื่อต่อต้านการระเบิดพลีชีพ โดยชี้ว่าเป็นการกระทำที่ต้องห้ามในหลักศาสนา

tasnimnews – สิ่งที่บรรดานักวิชาการศาสนามีความเห็นพร้องกันก็คือ การให้คำฟัตวา (วินิจฉัย) ในการทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ จะเกิดขึ้นจากผู้ปกครองศาสนาเท่านั้น และไม่เป็นที่อนุญาตให้ผู้ใดก็ตามได้ออกคำฟัตวาเช่นนี้ในการทำสงครามศักดิ์สิทธิ์

นักวิชาการศาสนาอิสลามปากีสถานจำนวน 31 คน รวมตัวกันออกแถลงการณ์โดยประกาศว่า การระเบิดพลีชีพ ฆ่าตัวตาย เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในศาสนาอิสลาม และถือว่าเป็นการกระทำบาปที่มิอาจจะอภัยให้ได้

นักวิชาการศาสนาอิสลามชาวปากีสถาน จำนวน 31 คน ได้ออกแถลงการณ์ในการจัดสัมมนาครั้งหนึ่งในมหาวิทยาลัย กออิด อะฮ์ศอม ในเมืองอิสลามมาบัดว่า การระเบิดฆ่าตัวตายถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในศาสนาอิสลาม

นักวิชาการเหล่านี้มาจากหลายสำนักคิดในอิสลาม ซึ่งได้ประกาศอีกว่า การปฏิบัติการณ์ทุกรูปแบบในการต่อต้านกองทัพปากีสถานและการลอบวางระเบิดพลีชีพหรือฆ่าตัวตาย ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามในศาสนา

ในแถลงการณ์ท้ายสุดของการจัดสัมมนา บรรดานักวิชาการได้ลงนาม เช่น นักวิชาการศาสนาที่เป็นที่รู้จักคือ มุฟตีย์ รอฟีอ์ อุสมานี มุนีบ อัรเราะฮ์มาน มูฮัมมัด นะอีม เมาลานา ริยาฎ ฮุเซน นะญะฟี เมาลานา ฮามิด อัลฮัก ฮักกอนี

บรรดานักวิชาการศาสนาทั้งหลายยังมีความเห็นตรงกันว่า รัฐธรรมนูญของปากีสถานนั้นมีพื้นฐานมาจากศาสนา และการปฏิบัติการณ์ระเบิดพลีชีพที่ผู้กระทำจะต้องถูกดำเนินการตามหลักกฎหมายของประเทศต่อไป

มุฟตีย์ นะอีม หนึ่งในนักวิชาการศาสนาของปากีสถานได้กล่าวถึงการดำเนินตามวิถีของท่านศาสดาแห่งอิสลาม โดยกล่าวว่า ท่านศาสดาได้ทำสนธิสัญญากับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา เพื่อต้องการความสงบสุขและความปลอดภัยของประชาชน

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่บรรดานักวิชาการศาสนามีความเห็นพร้องกันก็คือ การให้คำฟัตวา (วินิจฉัย) ในการทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ จะเกิดขึ้นจากผู้ปกครองศาสนาเท่านั้น และไม่เป็นที่อนุญาตให้ผู้ใดก็ตามได้ออกคำฟัตวาอย่างนี้ในการทำสงครามศักดิ์สิทธิ์

นี่คือครั้งแรกของบรรดานักวิชาการศาสนา (อุลามาอ์ ) ที่เข้ามารวมตัวกันต่างสำนักคิดในอิสลาม อีกทั้งยังออกแถลงการณ์ร่วมกันในการต่อต้านแนวคิดสุดโต่งและตักฟีรีย์อีกด้วย