สงครามที่จะทำให้ “หนึ่งล้านคน”เสียชีวิต แม้จะไม่ใช้อาวุธ “นิวเคลียร์”

564

jamnews -การคาดการณ์ผลกระทบของสงครามและความขัดแย้งโดยตรงระหว่างอเมริกาและเกาหลีเหนือ

รายงานชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในนิตยสารรายสัปดาห์ฉบับใหม่ของนิวส์วีค

นิตยสารรายสัปดาห์นิวส์วีค ได้ตีพิมพ์บทความในฉบับล่าสุดถึงผลกระทบของการเข้าสู่การเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงและเต็มรูปแบบระหว่างวอชิงตันและเปียงยางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง

แหล่งที่มาดังกล่าวได้คาดการณ์ว่า ในกรณีที่มีความขัดแย้งโดยตรงระหว่างอเมริกาและเกาหลีเหนือ อย่างน้อยหนึ่งล้านคนจะต้องสูญเสียชีวิต

นิวส์วีคชี้: “นี่เป็นเพียงในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้หันไปใช้อาวุธนิวเคลียร์…..”

http://www.jamnews.ir/detail/News/790791