เหลียวมอง “กระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีอิหร่าน” ฉบับย่อ

280

กระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิหร่านและอำนาจของประธานาธิบดีมีดังนี้

ตามรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน หลังจากผู้นำสูงสุดแล้วประธานาธิบดีจะเป็นผู้นำเบอร์สองของประเทศ เขาจะเป็นประธานฝ่ายบริหารอย่างเป็นทางการและมีความรับผิดชอบในการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและนโยบายทั่วไป

หลังจากการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดโดยตรงจากประชาชน ก็จะแนะนำคณะรัฐมนตรี 18 คนให้กับรัฐสภา ประธานาธิบดีจะรับผิดชอบดูแลเงินกองคลังและปรับงบประมาณเพื่อยื่นเสนอไปยังรัฐสภาอิสลาม

หน่วนงานทั้งหมดรวมทั้งตุลาการนิติบัญญัติและกองกำลังติดอาวุธได้รับงบประมาณจากรัฐ นอกจากนั้นรัฐสภาอิสลามยังมีความอำนาจและมีสิทธิในการอภิปรายรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบหรือคัดค้านพวกเขาและยื่นเสนอญัติถอดถอนประธานาธิบดี

ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอิหร่านจะสามารถลงสมัครในระยะเวลา 5 วัน และหนึ่งเดือนก่อนการลงทะเบียนเลือกตั้ง ข้อมูลและคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคนจะถูกส่งไปยังสภาปกครอง(สภาผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการ)เพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติ

สมาชิกสภาปกครอง (สภาผู้เชี่ยวชาญ)จะมีด้วยกัน 12 คน และจะมีการพิจารณาตรวจสอบระเบียนของผู้สมัครและจะส่งรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการรับรองความถูกต้องไปยังกระทรวงมหาดไทย
ผู้สมัครที่ผ่านการรับรองจะมีเวลา 20 วันในการหาเสียงเลือกตั้งตามที่กฏหมายกำหนด

ผู้สมัครจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใส่ร้ายป้ายสี หมิ่นประมาทผู้สมัครรายอื่น ๆ หรือการโฆษณาชวนเชื่อเชิงลบต่อคนอื่น ๆ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นพวกเขาจะถูกตัดสิทธิ์

การเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคมในทั่วประเทศ ชาวอิหร่านทุกคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง

กระทรวงมหาดไทยอิหร่านเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการเลือกตั้งโดยตรงและอย่างเป็นทางการ ส่วนสภาปกครอง(สภาผู้เชี่ยวชาญ)จะรับผิดชอบในการตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งและในท้ายที่สุดทุกหีบบัตรคะแนนจะต้องได้รับการอนุมัติจากสภานี้

หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง ผู้สมัครคนใดที่ได้คะแนนเสียงเกินร้อยละ 50 ของคะแนนบวกหนึ่งก็จะเป็นประธานาธิบดีทันที

และหากผู้สมัครไม่ได้คะแนนเสียงเกินร้อยละห้าสิบ ผู้สมัครที่ได้อันดับหนึ่งและอันดับสองจะเข้าสู่รอบสองของการเลือกตั้งประธานาธิบดี

หลังจากได้รับชัยชนะ ก็จะเข้ารับพิธีสาบานตนเป็นประธานาธิบดีในรัฐสภาอิสลาม และจะได้รับจดหมายรับรองอักษรตราตั้งจากผู้นำสูง จากนั้นก็จะทำหน้าที่ในการเป็นประธานาธิบดีอิหร่านเพื่อบริหารประเทศอย่างเป็นทางการ

http://www.presstv.ir/DetailFa/2017/04/26/519261/Iran-Presidential-Election