อิหร่านเรียกร้องต่อประชาคมระหว่างประเทศให้อิสราเอลเข้าร่วม (NPT)

118

นาย กุลาม ฮูเซ็น เดะห์กอนี ผู้อำนวยการด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ประจำกระทรวงต่างประเทศอิหร่าน กล่าวในที่ประชุม NPT ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย วันนี้ว่า “ประชาคมระหว่างประเทศต้องเพิ่มแรงกดดันอิสราเอลให้เข้าร่วมใน”สนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือ NPT โดยไม่มีเงื่อนไขและต้องดำเนินกิจกรรมด้านอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)

ทั้งนี้นาย เดะห์กอนี ยังได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ของอิสราเอล โดยกล่าวว่า “อาวุธนิวเคลียร์ของอิสราเอลเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพโลกและความมั่นคงในภูมิภาค”

คาดว่าอิสราเอลมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ในคลังแสง 200-400 ลูก แต่ปฏิเสธการถูกตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและไม่ยอมลงนามในสนธิสัญญา NPT (สัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์)

http://217.218.67.231/Detail/2017/05/03/520455/Iran-Israel-NPT-nuclear-weapons