เกิดเหตุปะทะกันอย่างหนักระหว่างกลุ่มก่อการร้าย ‘ญัจซุลอิสลาม’ กับ ‘ฟัตฮุชาม’ ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ซีเรีย

206

กัดกันเอง…. เกิดเหตุปะทะกันอย่างหนักระหว่างกลุ่มก่อการร้ายญัจซุลอิสลามกับกลุ่มก่อการร้ายในเครืออัลกออิดะห์ (ฟัตฮุชาม) ในทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงดามัสกัส ซีเรีย ทำให้มีผู้ก่อการร้าย ตาย อย่างน้อย 70 คน

http://www.presstv.ir/DetailFa/2017/04/30/519970/Infighting-terrorists-Syria