สหรัฐฯส่งทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าชายแดนซีเรีย-ตุรกี

288

สหรัฐอเมริกาประกาศส่งทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าชายแดนซีเรีย-ตุรกี อ้างเพื่อป้องกันการเผชิญหน้าระหว่างสองประเทศ!!

http://217.218.67.231/Detail/2017/04/28/519825/US-Syria-Turkey