มอสโก ประกาศพร้อมเป็นเจ้าภาพเจรจาสันติภาพระหว่าง ‘กลุ่มตอลิบันและรัฐบาลคาบูล’

87

มอสโกประกาศความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพการเจรจาสันติภาพระหว่างกลุ่มตอลิบันและรัฐบาลคาบูล

http://fa.alalam.ir/news/1959254