‘อุรดุกอน’ ประกาศกร้าว “ตุรกีจะยังคงส่งทหารเข้าปฎิบัติการในอิรักและซีเรีย จนกว่าผู้ก่อการร้ายคนสุดท้ายจะถูกกำจัด”

169

หลังจาก เรเซป ตอยยิบ อุรดุกอน ได้รับชัยชนะในการลงประชามติให้มีอำนาจบริหารจัดการเต็มในประเทศตุรกี ก็ประกาศกร้าวทันที ว่า “ตุรกีจะยังคงส่งทหารเข้าปฎิบัติการทั้งในอิรักและซีเรีย จนกว่าผู้ก่อการร้ายคนสุดท้ายจะถูกกำจัด”

https://www.facebook.com/PRESSTV/posts/1529946603713788