มุฟตีย์แห่งรัฐเชชเนียเยือนซีเรีย ถกปัญหาภัยคุกคามของกลุ่มก่อการร้ายไอซิส

143

มุฟตีย์(จุฬาราชมนตรี)แห่งสาธารณรัฐเชชเนียเยือนซีเรีย เข้าพบ ประธานาธิบดี บัชชาร์ อัสซาด ร่วมถกปัญหาภัยคุกคามของกลุ่มก่อการร้ายไอซิสตักฟีรี

http://www.irna.ir/fa/News/82505297/