สหรัฐฯ ส่งเครื่องบินรบ F-35 เข้าประจำการในฐานทัพเนกิฟ อิสราเอล

180

เสริมทัพ…..ยิวอิสราเอล รับมอบเครื่องบินรบ F-35 3 ลำ จากสหรัฐอเมริกา และเข้าประจำการในฐานทัพเนกิฟ อิสราเอล

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960205000082