17 สิงหาคม 2018

บทความ: ฉนวนกาซ่า “สถานคุมขังเดี่ยว” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หนังสือพิมพ์อิสราเอลฮาเร็ตซ์( Haaretz) ถือว่าการกำหนดข้อจำกัดใหม่ต่อฉนวนกาซ่าเป็นสิ่งที่โหดร้าย และอธิบายว่า: การกระทำครั้งล่าสุดของอิสราเอลกับฉนวนกาซ่า ได้ทำให้สถานที่กังกล่าวกลายเป็น “สถานคุมขังเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

บทความ: ฉนวนกาซ่า “สถานคุมขังเดี่ยว” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หนังสือพิมพ์อิสราเอลฮาเร็ตซ์( Haaretz) ถือว่าการกำหนดข้อจำกัดใหม่ต่อฉนวนกาซ่าเป็นสิ่งที่โหดร้าย และอธิบายว่า: การกระทำครั้งล่าสุดของอิสราเอลกับฉนวนกาซ่า ได้ทำให้สถานที่กังกล่าวกลายเป็น “สถานคุมขังเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

บทความ: ฉนวนกาซ่า “สถานคุมขังเดี่ยว” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หนังสือพิมพ์อิสราเอลฮาเร็ตซ์( Haaretz) ถือว่าการกำหนดข้อจำกัดใหม่ต่อฉนวนกาซ่าเป็นสิ่งที่โหดร้าย และอธิบายว่า: การกระทำครั้งล่าสุดของอิสราเอลกับฉนวนกาซ่า ได้ทำให้สถานที่กังกล่าวกลายเป็น “สถานคุมขังเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

English

มากกว่า

    Bangkok – 2018 International Al-Quds Day forum in support of the...

    Bangkok, June 8: The Cultural Center of The Embassy of The Islamic Republic of Iran in Thailand with Thai-Iran Alumni Association has organized an academic forum to provide an insight on the 70 Years of Israeli Occupation of Al-Quds and Palestine.